Lịch sử học bài Nguyễn Thúy An

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Quỳnh Chi 27
Tiên tiên 26
Ngô thị hồng như 21
Phạm Hiền 20
Nguyễn Hoài Ngân 19
Lê Thị Lan Anh 15
đào hoa 14
nguyen hai anh 13
Phạm Minh Quân 13
nguyễn hải ngọc 9
Oanh Hoang 493
Tuyết Phan 87
đào hoa 81
nguyen kim 76
Đào Trung Kiên 69
Canh Nhi Lâm 61
Quỳnh Chi 60
Nguyễn Thị Duyên 55
nguyen tho 52
Đoàn Vũ Bảo Khánh 51
Oanh Hoang 1952
nguyễn trung nhật 736
Đào Trung Kiên 661
Canh Nhi Lâm 243
Tú July 192
Đặng Đỗ Đông Vy 186
Nguyên N 169
Mai Mai 163
Trang Cules 161
Hải Âu 158
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Huỳnh Bảo Trân
90 % 1 phút
Phạm Thảo
80 % 5 phút
Quỳnh Chi
79 % 3 phút
đào hoa
70 % 4 phút
Tiên tiên
65 % 7 phút
nguyen hai anh
65 % 5 phút
Ngô thị hồng như
42 % 12 phút
Nguyễn Hoài Ngân
38 % 23 phút
nguyễn hải ngọc
36 % 6 phút
Phạm Hiền
33 % 7 phút
Doãn Bạch Phi
100 % 30 Giây
Trần Thị Kim Ngân
100 % 4 phút
Tuyết Phan
96 % 2 phút
Oanh Hoang
90 % 50 Giây
Hợp Quý
90 % 2 phút
Huỳnh Bảo Trân
90 % 1 phút
Canh Nhi Lâm
87 % 9 phút
Quỳnh Chi
81 % 5 phút
Ly Đỗ Cẩm
80 % 8 phút
Phạm Thái Ngọc
80 % 4 phút
Doãn Bạch Phi
100 % 30 Giây
Trần Thị Kim Ngân
100 % 4 phút
Tuyết Phan
96 % 2 phút
Oanh Hoang
90 % 50 Giây
Hợp Quý
90 % 2 phút
Huỳnh Bảo Trân
90 % 1 phút
Canh Nhi Lâm
87 % 9 phút
Quỳnh Chi
81 % 5 phút
Ly Đỗ Cẩm
80 % 8 phút
Phạm Thái Ngọc
80 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 11 25 19:59, 22/02/2018 20:19, 22/02/2018 20:24, 22/02/2018 Kết quả ôn thi
2 15 25 09:13, 22/02/2018 09:33, 22/02/2018 09:38, 22/02/2018 Kết quả ôn thi
3 15 25 16:22, 21/02/2018 16:45, 21/02/2018 16:47, 21/02/2018 Kết quả ôn thi
4 16 25 08:32, 21/02/2018 08:54, 21/02/2018 08:57, 21/02/2018 Kết quả ôn thi
5 10 25 14:44, 09/02/2018 15:02, 09/02/2018 15:09, 09/02/2018 Kết quả ôn thi
6 9 25 14:54, 07/02/2018 15:18, 07/02/2018 15:19, 07/02/2018 Kết quả ôn thi
7 14 25 20:13, 05/02/2018 20:37, 05/02/2018 20:38, 05/02/2018 Kết quả ôn thi
8 17 25 15:03, 03/02/2018 15:22, 03/02/2018 15:28, 03/02/2018 Kết quả ôn thi
9 14 25 13:53, 02/02/2018 14:13, 02/02/2018 14:18, 02/02/2018 Kết quả ôn thi
10 11 25 15:28, 01/02/2018 15:50, 01/02/2018 15:53, 01/02/2018 Kết quả ôn thi
11 9 25 15:29, 20/01/2018 15:49, 20/01/2018 15:54, 20/01/2018 Kết quả ôn thi
12 7 25 16:24, 19/01/2018 16:46, 19/01/2018 16:49, 19/01/2018 Kết quả ôn thi
13 11 25 14:53, 18/01/2018 15:15, 18/01/2018 15:18, 18/01/2018 Kết quả ôn thi
14 14 25 16:04, 15/01/2018 16:20, 15/01/2018 16:29, 15/01/2018 Kết quả ôn thi
15 10 25 19:47, 13/01/2018 20:12, 13/01/2018 20:12, 13/01/2018 Kết quả ôn thi
16 16 25 09:35, 13/01/2018 09:54, 13/01/2018 10:00, 13/01/2018 Kết quả ôn thi
17 15 25 16:29, 12/01/2018 16:52, 12/01/2018 16:54, 12/01/2018 Kết quả ôn thi
18 12 25 16:06, 11/01/2018 16:31, 11/01/2018 16:31, 11/01/2018 Kết quả ôn thi
19 14 25 09:51, 11/01/2018 10:15, 11/01/2018 10:16, 11/01/2018 Kết quả ôn thi
20 15 25 16:00, 10/01/2018 16:21, 10/01/2018 16:25, 10/01/2018 Kết quả ôn thi