Lịch sử học bài Nguyễn Thúy An

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Hoài Giang 56
Trần Đăng Khoa 19
nguyễn thị kim anh 17
Trà Giang 16
Hương Lê 10
Nhung Nguyễn 6
Nguyễn Hương Giang 167
Nguyễn Phương Nguyên 155
Hoài Giang 84
Phương Ngân 79
Trà Giang 68
Phuong Linh Hoang 46
Phạm Hoàng Việt 42
Nguyễn Hồng Trang 41
Thảo Lê 31
Nguyễn Thị Duyên 29
Nguyễn Đức Anh 442
Hoài Giang 259
Nguyễn Thị Duyên 213
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Phương Nguyên 194
Nguyễn Hương Giang 167
uliser 156
nguyễn thị kim anh 148
Phạm Trí Trung 110
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Trà Giang
80 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Nhung Nguyễn
60 % 2 phút
Hương Lê
50 % 14 phút
Trần Đăng Khoa
38 % 23 phút
Shin
100 % 58 Giây
khanh nguyen
93 % 2 phút
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Trà Giang
85 % 14 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
Shin
100 % 58 Giây
khanh nguyen
93 % 2 phút
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Trà Giang
85 % 14 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 10 25 14:44, 09/02/2018 15:02, 09/02/2018 15:09, 09/02/2018 Kết quả ôn thi
2 9 25 14:54, 07/02/2018 15:18, 07/02/2018 15:19, 07/02/2018 Kết quả ôn thi
3 14 25 20:13, 05/02/2018 20:37, 05/02/2018 20:38, 05/02/2018 Kết quả ôn thi
4 17 25 15:03, 03/02/2018 15:22, 03/02/2018 15:28, 03/02/2018 Kết quả ôn thi
5 14 25 13:53, 02/02/2018 14:13, 02/02/2018 14:18, 02/02/2018 Kết quả ôn thi
6 11 25 15:28, 01/02/2018 15:50, 01/02/2018 15:53, 01/02/2018 Kết quả ôn thi
7 9 25 15:29, 20/01/2018 15:49, 20/01/2018 15:54, 20/01/2018 Kết quả ôn thi
8 7 25 16:24, 19/01/2018 16:46, 19/01/2018 16:49, 19/01/2018 Kết quả ôn thi
9 11 25 14:53, 18/01/2018 15:15, 18/01/2018 15:18, 18/01/2018 Kết quả ôn thi
10 14 25 16:04, 15/01/2018 16:20, 15/01/2018 16:29, 15/01/2018 Kết quả ôn thi
11 10 25 19:47, 13/01/2018 20:12, 13/01/2018 20:12, 13/01/2018 Kết quả ôn thi
12 16 25 09:35, 13/01/2018 09:54, 13/01/2018 10:00, 13/01/2018 Kết quả ôn thi
13 15 25 16:29, 12/01/2018 16:52, 12/01/2018 16:54, 12/01/2018 Kết quả ôn thi
14 12 25 16:06, 11/01/2018 16:31, 11/01/2018 16:31, 11/01/2018 Kết quả ôn thi
15 14 25 09:51, 11/01/2018 10:15, 11/01/2018 10:16, 11/01/2018 Kết quả ôn thi
16 15 25 16:00, 10/01/2018 16:21, 10/01/2018 16:25, 10/01/2018 Kết quả ôn thi
17 13 25 19:58, 07/01/2018 20:23, 07/01/2018 20:23, 07/01/2018 Kết quả ôn thi
18 16 25 15:58, 05/01/2018 16:23, 05/01/2018 16:23, 05/01/2018 Kết quả ôn thi
19 12 25 15:43, 03/01/2018 16:08, 03/01/2018 16:08, 03/01/2018 Kết quả ôn thi
20 13 25 14:32, 31/12/2017 14:57, 31/12/2017 14:57, 31/12/2017 Kết quả ôn thi