Lịch sử học bài Nguyễn lê thanh tùng

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Hà Hoàng 134
Nguyễn Vy 96
Gone Nguyen 61
Phan Ngọc 49
Hà Phương 48
Thùy Trang Trang 33
Nguyễn Thu Huyền 16
camtucugiai 7
Nguyễn Vy 1011
Phan Ngọc 234
Hoàng Vũ Thiên Long 164
Hà Hoàng 134
Nguyễn Phương Thảo 119
Hà Phương 100
Gone Nguyen 78
Nguyễn Thị Vân Anh 78
Quỳnh Nga 73
Nguyễn Phương Thảo 68
Nguyễn Vy 1011
Phương Bella 504
Huy Hoàng 437
Rosa 57 296
Phan Ngọc 234
Nguyễn Hồng Trang 212
Doan Thi My Duyen 204
Hoàng Vũ Thiên Long 168
Thùy Trang Trang 143
Hà Hoàng 134
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Vy
87 % 4 phút
Gone Nguyen
87 % 18 phút
Nguyễn Thu Huyền
80 % 3 phút
Hà Hoàng
72 % 6 phút
Phan Ngọc
70 % 10 phút
Hà Phương
68 % 2 phút
Thùy Trang Trang
66 % 9 phút
camtucugiai
31 % 1 phút
Minh Huệ Phạm
100 % 59 Giây
Pororo
100 % 1 phút
Hồ Thị Lâm Như
96 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Gone Nguyen
86 % 20 phút
Quỳnh Nga
85 % 3 phút
Đoàn Hỉ
83 % 34 phút
Anh Trung
83 % 51 Giây
Nguyễn Thu Huyền
82 % 3 phút
Nguyễn Phương Thảo
82 % 33 Giây
Minh Huệ Phạm
100 % 59 Giây
Pororo
100 % 1 phút
Hồ Thị Lâm Như
96 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Gone Nguyen
86 % 20 phút
Quỳnh Nga
85 % 3 phút
Đoàn Hỉ
83 % 34 phút
Anh Trung
83 % 51 Giây
Nguyễn Thu Huyền
82 % 3 phút
Nguyễn Phương Thảo
82 % 33 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 10 10 08:01, 06/09/2017 08:03, 06/09/2017 08:13, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
2 10 10 08:00, 06/09/2017 08:01, 06/09/2017 08:12, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
3 10 10 15:53, 05/09/2017 15:54, 05/09/2017 16:05, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
4 10 10 15:51, 05/09/2017 15:53, 05/09/2017 16:03, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
5 10 10 15:49, 05/09/2017 15:51, 05/09/2017 16:01, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
6 10 10 15:48, 05/09/2017 15:49, 05/09/2017 16:00, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
7 10 10 15:47, 05/09/2017 15:47, 05/09/2017 15:59, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
8 6 10 15:43, 05/09/2017 15:46, 05/09/2017 15:55, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
9 10 10 15:41, 05/09/2017 15:43, 05/09/2017 15:53, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
10 9 10 15:40, 05/09/2017 15:41, 05/09/2017 15:52, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
11 10 10 15:37, 05/09/2017 15:39, 05/09/2017 15:49, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
12 9 10 15:32, 05/09/2017 15:34, 05/09/2017 15:44, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
13 10 10 15:28, 05/09/2017 15:31, 05/09/2017 15:40, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
14 9 10 15:26, 05/09/2017 15:28, 05/09/2017 15:38, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
15 9 10 15:23, 05/09/2017 15:26, 05/09/2017 15:35, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
16 9 10 15:21, 05/09/2017 15:23, 05/09/2017 15:33, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
17 9 10 15:18, 05/09/2017 15:20, 05/09/2017 15:30, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
18 10 10 15:16, 05/09/2017 15:17, 05/09/2017 15:28, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
19 8 10 15:11, 05/09/2017 15:14, 05/09/2017 15:23, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
20 8 10 15:08, 05/09/2017 15:10, 05/09/2017 15:20, 05/09/2017 Kết quả luyện tập