Lịch sử học bài Nguyễn lê thanh tùng

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Triệu Thị Hải Yến 327
Nguyễn Thị Vân Anh 245
Lan Anh Cù Thị 204
ttnh 279 143
Trần Thu Hằng 133
Minh Ánh 112
Nguyễn Trang 99
Hồng Nhung 95
Tuan Anh Lai 72
Lee AnDre 69
Lan Anh Cù Thị 1503
Le Van Duc 679
Hiền Triết Lê 659
Minh Ánh 599
Nguyễn Thị Vân Anh 449
Hoàng Hạnh Trang 398
Triệu Thị Hải Yến 383
THCS Vĩnh Tường 322
Hằng Trần 286
Huỳnh Phúc Thiện 283
Lan Anh Cù Thị 1897
Ngô Minh Thành 1818
Hiếu Thảo Võ 1740
Hằng Trần 1720
Giáp Thị Thanh Hoa 1134
Heihara Yuki 1079
Triệu Thị Hải Yến 899
Nguyễn Thị Vân Anh 882
Huỳnh Phúc Thiện 822
Le Van Duc 742
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Thảo Hân
90 % 4 phút
Ti Ngô
90 % 6 phút
Tuan Anh Lai
90 % 21 phút
Lan Anh Cù Thị
89 % 17 phút
Hằng Tô
87 % 2 phút
Thanh Bình
86 % 33 Giây
Linh Nguyễn
85 % 8 phút
ttnh 279
84 % 24 Giây
Heihara Yuki
84 % 16 phút
Nguyễn Thị Vân Anh
81 % 16 phút
Quân Dương
100 % 1 phút
Bonie Ngân
100 % 50 Giây
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Oanh Lee
100 % 3 phút
Thảo Tũn
98 % 1 phút
Hoàng Lương Thành
98 % 42 Giây
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Tuan Anh Lai
90 % 33 phút
Quân Dương
100 % 1 phút
Bonie Ngân
100 % 50 Giây
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Oanh Lee
100 % 3 phút
Thảo Tũn
98 % 1 phút
Hoàng Lương Thành
98 % 42 Giây
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Tuan Anh Lai
90 % 33 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 7 10 23:02, 06/09/2017 23:08, 06/09/2017 23:14, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
2 7 10 22:53, 06/09/2017 23:00, 06/09/2017 23:05, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
3 10 10 09:01, 06/09/2017 09:02, 06/09/2017 09:13, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
4 9 10 08:56, 06/09/2017 09:00, 06/09/2017 09:08, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
5 10 10 08:53, 06/09/2017 08:55, 06/09/2017 09:05, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
6 10 10 08:52, 06/09/2017 08:53, 06/09/2017 09:04, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
7 10 10 08:51, 06/09/2017 08:52, 06/09/2017 09:03, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
8 10 10 08:31, 06/09/2017 08:33, 06/09/2017 08:43, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
9 10 10 08:26, 06/09/2017 08:29, 06/09/2017 08:38, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
10 10 10 08:25, 06/09/2017 08:26, 06/09/2017 08:37, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
11 9 10 08:21, 06/09/2017 08:24, 06/09/2017 08:33, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
12 10 10 08:20, 06/09/2017 08:21, 06/09/2017 08:32, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
13 10 10 08:15, 06/09/2017 08:17, 06/09/2017 08:27, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
14 10 10 08:13, 06/09/2017 08:14, 06/09/2017 08:25, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
15 10 10 08:12, 06/09/2017 08:13, 06/09/2017 08:24, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
16 10 10 08:10, 06/09/2017 08:11, 06/09/2017 08:22, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
17 10 10 08:08, 06/09/2017 08:10, 06/09/2017 08:20, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
18 10 10 08:06, 06/09/2017 08:07, 06/09/2017 08:18, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
19 10 10 08:04, 06/09/2017 08:05, 06/09/2017 08:16, 06/09/2017 Kết quả luyện tập
20 10 10 08:03, 06/09/2017 08:04, 06/09/2017 08:15, 06/09/2017 Kết quả luyện tập