Lịch sử học bài Trịnh Giang Linh

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Hoài Giang 35
Một Đời Thánh Hiến 18
Nguyễn Thị Duyên 17
Nguyễn Thúy An 7
Hanh Tran 7
Nguyễn Minh Ngọc 205
Hà Hồng Phượng 107
Hoài Giang 107
QUANG TRI DONG HA 96
nguyễn thị kim anh 87
Nguyễn Thúy An 58
Thủy Hương 49
Phạm Hoàng Việt 45
Souru 40
Nguyễn Thị Duyên 38
Khang Nguyên Phạm 470
Huy Hoàng 396
Phương Bella 318
Thảo Lê 309
Nguyễn Anh Thư 280
Nguyễn Thúy An 234
Hồ Thị Hải Yến 231
Thắng Bạch Tăng 212
Nguyễn Minh Ngọc 205
nguyễn thị kim anh 205
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hoài Giang
70 % 20 phút
Một Đời Thánh Hiến
36 % 37 phút
Nguyễn Thị Duyên
34 % 12 phút
Nguyễn Thúy An
28 % 21 phút
Hanh Tran
23 % 46 Giây
Hồ Thị Hải Yến
100 % 2 phút
Quỳnh Đăng Nguyễn
100 % 2 phút
Hoang thi ngoc lam
100 % 3 phút
Hương Lê
90 % 3 phút
Fanfan Galaxy
90 % 2 phút
Nguyễn Minh Ngọc
89 % 2 phút
Tsuna Phạm
84 % 13 phút
Mintmint Eyes
80 % 1 phút
Thu Hương
80 % 57 Giây
Souru
80 % 25 phút
Hồ Thị Hải Yến
100 % 2 phút
Quỳnh Đăng Nguyễn
100 % 2 phút
Hoang thi ngoc lam
100 % 3 phút
Hương Lê
90 % 3 phút
Fanfan Galaxy
90 % 2 phút
Nguyễn Minh Ngọc
89 % 2 phút
Tsuna Phạm
84 % 13 phút
Mintmint Eyes
80 % 1 phút
Thu Hương
80 % 57 Giây
Souru
80 % 25 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 10 10 07:16, 31/12/2017 07:20, 31/12/2017 07:28, 31/12/2017 Kết quả luyện tập
2 8 10 21:12, 21/10/2017 21:15, 21/10/2017 21:24, 21/10/2017 Kết quả luyện tập
3 4 5 23:33, 20/10/2017 23:34, 20/10/2017 23:39, 20/10/2017 Kết quả luyện tập
4 9 10 23:08, 20/10/2017 23:15, 20/10/2017 23:20, 20/10/2017 Kết quả luyện tập
5 5 10 22:58, 20/10/2017 23:06, 20/10/2017 23:10, 20/10/2017 Kết quả luyện tập
6 38 50 21:19, 06/10/2017 21:36, 06/10/2017 22:19, 06/10/2017 Kết quả ôn thi
7 8 8 16:58, 04/10/2017 17:06, 04/10/2017 17:08, 04/10/2017 Kết quả luyện tập
8 21 25 20:16, 03/10/2017 20:46, 03/10/2017 20:46, 03/10/2017 Kết quả ôn thi
9 6 20 21:42, 02/10/2017 22:01, 02/10/2017 22:06, 02/10/2017 Kết quả ôn thi
10 18 25 20:25, 02/10/2017 20:55, 02/10/2017 20:55, 02/10/2017 Kết quả ôn thi
11 35 50 23:07, 30/09/2017 23:52, 30/09/2017 00:07, 01/10/2017 Kết quả ôn thi
12 19 25 20:11, 30/09/2017 20:26, 30/09/2017 20:41, 30/09/2017 Kết quả ôn thi
13 13 20 22:39, 29/09/2017 22:45, 29/09/2017 23:03, 29/09/2017 Kết quả ôn thi
14 14 25 00:42, 29/09/2017 00:56, 29/09/2017 01:12, 29/09/2017 Kết quả ôn thi
15 18 25 17:37, 26/09/2017 17:52, 26/09/2017 18:07, 26/09/2017 Kết quả ôn thi
16 9 20 19:35, 25/09/2017 19:56, 25/09/2017 19:59, 25/09/2017 Kết quả ôn thi
17 22 25 14:04, 24/09/2017 14:21, 24/09/2017 14:34, 24/09/2017 Kết quả ôn thi
18 14 20 15:34, 20/09/2017 15:55, 20/09/2017 15:58, 20/09/2017 Kết quả ôn thi
19 1 20 15:18, 20/09/2017 15:24, 20/09/2017 15:42, 20/09/2017 Kết quả ôn thi
20 4 5 23:26, 19/09/2017 23:29, 19/09/2017 23:32, 19/09/2017 Kết quả luyện tập