Lịch sử học bài Trịnh Giang Linh

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Nguyễn Vy 100
Phan Ngọc 89
Đạt Lê 54
Lam Phương Tạ 51
Nguyễn Phương Thảo 31
Hà Phương 26
Nguyễn Phương Thảo 8
Trịnh Thị Thủy Tiên 7
Na Na 2
Nguyễn Vy 316
Lam Phương Tạ 117
Phương Bella 109
Phan Ngọc 89
Huy Hoàng 85
My Ái 82
Phù Tài 74
Thanh Thanh 56
Nguyễn Minh Thảo 55
Đạt Lê 54
Phương Bella 641
Quyên Phạm 495
Nguyễn Hồng Trang 455
Rosa 57 440
Huy Hoàng 400
Thanh Ngân 398
Nguyễn Vy 316
Doan Thi My Duyen 204
Nguyễn Giang 197
ho vi 153
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Phương Thảo
80 % 2 phút
Nguyễn Vy
80 % 4 phút
Phan Ngọc
71 % 11 phút
Trịnh Thị Thủy Tiên
70 % 3 phút
Nguyễn Phương Thảo
62 % 33 Giây
Hà Phương
57 % 6 phút
Lam Phương Tạ
51 % 11 phút
Đạt Lê
15 % 12 phút
Na Na
4 % 4 phút
Linh Mai
100 % 2 phút
Nguyễn Cap
100 % 43 Giây
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Hà Văn Hoài
90 % 16 phút
phan thị diễm quỳnh
86 % 23 phút
My Ái
82 % 3 phút
Duyên Phạm Kỳ
80 % 2 phút
Nguyễn Phương Thảo
80 % 2 phút
Diệu Linh
80 % 35 Giây
Nguyễn Vy
77 % 27 Giây
Linh Mai
100 % 2 phút
Nguyễn Cap
100 % 43 Giây
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Hà Văn Hoài
90 % 16 phút
phan thị diễm quỳnh
86 % 23 phút
My Ái
82 % 3 phút
Duyên Phạm Kỳ
80 % 2 phút
Nguyễn Phương Thảo
80 % 2 phút
Diệu Linh
80 % 35 Giây
Nguyễn Vy
77 % 27 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 8 10 21:12, 21/10/2017 21:15, 21/10/2017 21:24, 21/10/2017 Kết quả luyện tập
2 4 5 23:33, 20/10/2017 23:34, 20/10/2017 23:39, 20/10/2017 Kết quả luyện tập
3 9 10 23:08, 20/10/2017 23:15, 20/10/2017 23:20, 20/10/2017 Kết quả luyện tập
4 5 10 22:58, 20/10/2017 23:06, 20/10/2017 23:10, 20/10/2017 Kết quả luyện tập
5 38 50 21:19, 06/10/2017 21:36, 06/10/2017 22:19, 06/10/2017 Kết quả ôn thi
6 8 8 16:58, 04/10/2017 17:06, 04/10/2017 17:08, 04/10/2017 Kết quả luyện tập
7 21 25 20:16, 03/10/2017 20:46, 03/10/2017 20:46, 03/10/2017 Kết quả ôn thi
8 6 20 21:42, 02/10/2017 22:01, 02/10/2017 22:06, 02/10/2017 Kết quả ôn thi
9 18 25 20:25, 02/10/2017 20:55, 02/10/2017 20:55, 02/10/2017 Kết quả ôn thi
10 35 50 23:07, 30/09/2017 23:52, 30/09/2017 00:07, 01/10/2017 Kết quả ôn thi
11 19 25 20:11, 30/09/2017 20:26, 30/09/2017 20:41, 30/09/2017 Kết quả ôn thi
12 13 20 22:39, 29/09/2017 22:45, 29/09/2017 23:03, 29/09/2017 Kết quả ôn thi
13 14 25 00:42, 29/09/2017 00:56, 29/09/2017 01:12, 29/09/2017 Kết quả ôn thi
14 18 25 17:37, 26/09/2017 17:52, 26/09/2017 18:07, 26/09/2017 Kết quả ôn thi
15 9 20 19:35, 25/09/2017 19:56, 25/09/2017 19:59, 25/09/2017 Kết quả ôn thi
16 22 25 14:04, 24/09/2017 14:21, 24/09/2017 14:34, 24/09/2017 Kết quả ôn thi
17 14 20 15:34, 20/09/2017 15:55, 20/09/2017 15:58, 20/09/2017 Kết quả ôn thi
18 1 20 15:18, 20/09/2017 15:24, 20/09/2017 15:42, 20/09/2017 Kết quả ôn thi
19 4 5 23:26, 19/09/2017 23:29, 19/09/2017 23:32, 19/09/2017 Kết quả luyện tập
20 1 5 23:14, 19/09/2017 23:17, 19/09/2017 23:20, 19/09/2017 Kết quả luyện tập