Lịch sử học bài Mai Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Triệu Thị Hải Yến 327
Nguyễn Thị Vân Anh 245
Lan Anh Cù Thị 204
ttnh 279 143
Trần Thu Hằng 133
Minh Ánh 112
Nguyễn Trang 99
Hồng Nhung 95
Tuan Anh Lai 72
Lee AnDre 69
Lan Anh Cù Thị 1503
Le Van Duc 679
Hiền Triết Lê 659
Minh Ánh 599
Nguyễn Thị Vân Anh 449
Hoàng Hạnh Trang 398
Triệu Thị Hải Yến 383
THCS Vĩnh Tường 322
Hằng Trần 286
Huỳnh Phúc Thiện 283
Lan Anh Cù Thị 1897
Ngô Minh Thành 1818
Hiếu Thảo Võ 1740
Hằng Trần 1720
Giáp Thị Thanh Hoa 1134
Heihara Yuki 1079
Triệu Thị Hải Yến 899
Nguyễn Thị Vân Anh 882
Huỳnh Phúc Thiện 822
Le Van Duc 742
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Thảo Hân
90 % 4 phút
Ti Ngô
90 % 6 phút
Tuan Anh Lai
90 % 21 phút
Lan Anh Cù Thị
89 % 17 phút
Hằng Tô
87 % 2 phút
Thanh Bình
86 % 33 Giây
Linh Nguyễn
85 % 8 phút
ttnh 279
84 % 24 Giây
Heihara Yuki
84 % 16 phút
Nguyễn Thị Vân Anh
81 % 16 phút
Quân Dương
100 % 1 phút
Bonie Ngân
100 % 50 Giây
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Oanh Lee
100 % 3 phút
Thảo Tũn
98 % 1 phút
Hoàng Lương Thành
98 % 42 Giây
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Tuan Anh Lai
90 % 33 phút
Quân Dương
100 % 1 phút
Bonie Ngân
100 % 50 Giây
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Oanh Lee
100 % 3 phút
Thảo Tũn
98 % 1 phút
Hoàng Lương Thành
98 % 42 Giây
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Tuan Anh Lai
90 % 33 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 10 08:45, 30/05/2018 08:50, 30/05/2018 08:57, 30/05/2018 Kết quả luyện tập
2 6 10 08:38, 30/05/2018 08:42, 30/05/2018 08:50, 30/05/2018 Kết quả luyện tập
3 25 50 16:14, 18/05/2018 16:28, 18/05/2018 17:14, 18/05/2018 Kết quả ôn thi
4 24 50 15:43, 18/05/2018 15:57, 18/05/2018 16:43, 18/05/2018 Kết quả ôn thi
5 24 50 16:42, 21/03/2018 17:00, 21/03/2018 17:42, 21/03/2018 Kết quả ôn thi
6 25 50 21:29, 19/03/2018 21:41, 19/03/2018 22:29, 19/03/2018 Kết quả ôn thi
7 18 50 16:16, 06/03/2018 16:31, 06/03/2018 17:16, 06/03/2018 Kết quả ôn thi
8 7 10 16:30, 03/03/2018 16:33, 03/03/2018 16:42, 03/03/2018 Kết quả luyện tập
9 9 10 02:18, 02/03/2018 02:21, 02/03/2018 02:30, 02/03/2018 Kết quả luyện tập
10 6 10 02:11, 02/03/2018 02:15, 02/03/2018 02:23, 02/03/2018 Kết quả luyện tập
11 3 5 02:07, 02/03/2018 02:09, 02/03/2018 02:13, 02/03/2018 Kết quả luyện tập
12 15 50 01:44, 02/03/2018 01:57, 02/03/2018 02:44, 02/03/2018 Kết quả ôn thi
13 27 50 18:09, 01/03/2018 18:31, 01/03/2018 19:09, 01/03/2018 Kết quả ôn thi
14 29 50 18:10, 28/02/2018 18:35, 28/02/2018 19:10, 28/02/2018 Kết quả ôn thi
15 23 50 18:17, 27/02/2018 18:34, 27/02/2018 19:17, 27/02/2018 Kết quả ôn thi
16 19 50 14:07, 23/02/2018 14:20, 23/02/2018 15:07, 23/02/2018 Kết quả ôn thi
17 30 50 21:51, 05/01/2018 22:19, 05/01/2018 22:51, 05/01/2018 Kết quả ôn thi
18 29 50 21:22, 03/01/2018 21:50, 03/01/2018 22:22, 03/01/2018 Kết quả ôn thi
19 3 5 22:04, 25/12/2017 22:06, 25/12/2017 22:10, 25/12/2017 Kết quả luyện tập
20 4 5 22:01, 25/12/2017 22:02, 25/12/2017 22:07, 25/12/2017 Kết quả luyện tập